ایجاد حساب کاربری جدید
لطفا برای ثبت نام تمام فیلدهای درخواستی را پر کنید. پس از ثبت نام، برای فعال سازی حساب کاربری، نیاز به تایید کردن ایمیل است.

اطلاعات عمومی 
 
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
رمز عبور:
رمز عبور (تکرار):

اطلاعات کالای تعمیری 
 
سریال نامبر:
در صورت نداشتن سریال شماره ملی شخص ثبت کننده به عنوان سریال وارد گردد.
نوع تجهیزات تعمیری:*
نام شرکت (برای مشتریان حقوقی):

تایید ثبت نام 
 
لطفا متنی را که در تصویر مشاهده می کنید، در کادر زیر وارد کنید. این عمل برای جلوگیری از ثبت نام و ارسال فرم به صورت خودکار است.